Fundamentem naszej działalności są ludzie.
Cenimy otwartość, przedsiębiorczość.

Grupa Westa Investments to profesjonalnie zarządzane, nowoczesne przedsiębiorstwo
z małopolskim rodowodem, wieloletnim doświadczeniem, długą listą zadowolonych partnerów i
udokumentowanymi sukcesami na rynku nieruchomości i inwestycji kapitałowych.

Działalność grupy Westa z zakresu budownictwa mieszkaniowego odbywa się w ramach dwóch segmentów – budownictwa deweloperskiego i społecznego.

Budownictwo deweloperskie to obszar działalności realizowany za pomocą spółek celowych. W ramach tej formuły z sukcesem zrealizowaliśmy między innymi takie projekty deweloperskie w Krakowie jak: Zakątek Tyniecki, Apartamenty Kosocicka czy jedną z największych inwestycji mieszkaniowych w Krakowie – Osiedle Harmonia, obejmujące 16 budynków i ponad 1.000 mieszkań. W ostatnich latach zrealizowaliśmy i skomercjalizowaliśmy budynki o łącznej powierzchni użytkowej ponad 60.000 m².

Za obszar budownictwa społecznego odpowiedzialne jest Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., będące jednym z najstarszych tego typu Towarzystw w Polsce. W trakcie ponad 20 lat swojej działalności, wybudowano 13 budynków wielorodzinnych w formule TBS, w których zlokalizowanych zostało ponad 500 mieszkań. Są to lokale o umiarkowanych czynszach, przeznaczone na wynajem dla rodzin, które nie mogą pozwolić sobie na budowę lub zakup własnego mieszkania.

Funkcjonujące w ramach grupy Westa spółki, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w sektorze nieruchomości, z powodzeniem realizują inwestycje komercyjne dla wiodących na krajowym i zagranicznym rynku sieci sklepów spożywczych, stacji benzynowych oraz marketów budowlanych.

W ramach tego obszaru naszej działalności, przeprowadzamy całościowy audyt danej nieruchomości pod kątem prawnym, technicznym oraz inwestycyjnym. Przygotowujemy nieruchomość tak aby mogło dojść do realizacji inwestycji,
a następnie doprowadzamy do podpisania umowy sprzedaży tak przygotowanej nieruchomości docelowemu podmiotowi.

Land Developing to obszar działalności, w ramach którego wchodzące w skład grupy Westa podmioty pozyskują nieruchomości z rynku, analizują ich dalsze możliwości inwestycyjne, a następnie przeprowadzają w kompleksowy sposób wszelkie niezbędne procedury prawno-administracyjne.
Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, podejmujemy poszczególne działania, które prowadzą do etapu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Gotowy do realizacji projekt jest następnie wykonywany bezpośrednio przez jedną z naszych spółek lub sprzedawany „na zewnątrz” lub realizowany przez spółki celowy z branży mieszkaniowej lub komercyjnej.

Działania z zakresu land developing przeprowadzane są od początku do końca przez naszą firmę bądź też realizowane zewnętrznie, na zlecenie inwestora.

Zarządzanie nieruchomościami na terytorium Krakowa i okolic to działalność prowadzona przez Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o. o. W ramach drugiej gałęzi swojej działalności, poza budownictwem społecznym, spółka KBTS zarządza i administruje nie tylko własnymi zasobami, ale również wspólnotami mieszkaniowymi. Obecnie są to nieruchomości,
w ramach których zlokalizowane jest niemal 600 mieszkań.

Spółka KTBS dysponuje również ponad 50.000 m² powierzchni użytkowej, tj. blisko 1.100 lokalami mieszkalnymi (w których mieszka około 3.000 osób), którymi z sukcesem administruje.

Inwestycje kapitałowe to obszar działalności Grupy Westa, w ramach której udzielamy fachowego doradztwa i wsparcia w zakresie inwestycji kapitałowych, głównie w pozyskiwaniu jednostek uczestnictwa w spółkach kapitałowych
i funduszach inwestycyjnych o wysokim potencjale dywidendowym lub prognozowanej tendencji wzrostowej wartości. Do największych sukcesów Grupy w tym obszarze należą udane inwestycje kapitałowe w akcje podmiotów notowanych na GPW i New Connect, m.in. Ailleron, Ciech czy Mercator Medical S.A.. Dzięki naszym doradcom, możliwe było wypracowanie wysokiego zysku
z inwestycji przez naszych klientów w stosunkowo krótkim czasie.

Obszar działalności inwestycyjnej Grupy to również przejęcia pakietów kontrolnych w spółkach kapitałowych, usługa spokojnej restrukturyzacji czy kompleksowe wsparcie w rozwoju i budowaniu wartości spółki, przy jednoczesnym wzroście wartości nabytego pakietu.

W ramach działań inwestycyjnych, ofertujemy współpracującym z nami podmiotom swoją wiedzę, zasoby, a w wybranych przypadkach również kapitał.

Prawo gospodarcze to jeden z kluczowych obszarów działalności Westa Investments. Obsługą prawną naszych klientów zajmuje się wchodząca w skład grupy Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy
sp. k. Za profesjonalizm i kompleksową obsługę odpowiadają pracujący w naszej firmie specjaliści z zakresu prawa, finansów i urbanistyki procesów budowlanych.

Od 20 lat pomagamy naszym partnerom w zakresie obsługi prawnej transakcji zawieranych na rynku nieruchomości. Do grona zadowolonych klientów naszej kancelarii można zaliczyć takie podmioty korporacyjne jak m.in. Lufthansa Cargo, Carrefour Polska, Pekao Development czy WBK Dom Maklerski. Jesteśmy odpowiedzialni również m.in. za prywatyzację nieruchomości Ruch S.A. Jednym z największych sukcesów naszej kancelarii jest obsługa SGGW
w zakresie audytu i uszlachetniania nieruchomości, w wyniku czego wartość majątku nieruchomego uczelni wzrosła o kilkaset procent.